Faydalı Linkler

Certigaz

AFNOR CERTIFICATION

NEMKO

Association Française du Gaz

AFNOR Groupe TURKEY REPRESENTATIVE

Avrupa Yeni Yaklaşım Direktifleri ve Uyumlaştırılmış EN standartları
Bu sitede,AB Yeni Yaklaşım Direktiflerini,bu direktiflere bağlı Uyumlaştırılmış EN standartlarını,Direktifler kapsamındaki ürün gruplarını bulabilirsiniz.Ayni zamanda birçok direktifle ilgili kılavuzları da bulabileceğiniz bir site. 
 
Gaz Yakan Cihazlar Direktifi
90/396/EEC Gaz Yakan Cihazlar Direktifi bir Yeni Yaklaşım Direktifi olup AB üyesi ülkelerde serbest olarak dolaşacak ürünlerde olması gereken minimum temel sağlık ve emniyet koşullarını belirtmektedir. 
 
Alçak Gerilim Direktifi
Alçak Gerilim Direktifi(LVD) 73/23/EEC sayılı en eski Yeni Yaklaşım direktifi olup hemen hemen birçok elektrikli cihaz bu direktif kapsamındadır.Bu direktifle temel amaç Avrupa vatandaşlarının can ve mal güvenliğinin sağlanması için elektrikli cihazlarda Yüksek emniyet şartlarının sağlanmasıdır.

Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi
89/336/EEC Elektromanyetik Uyumluluk(EMC) Direktifi 3 Mayıs 1989 tarihli Konsey direktifidir.Bu direktif AB üyesi ülkelerde serbest olarak dolaşacak cihazlarda bulunması sağlanması gereken minimum sağlık ve emniyet koşulları belirtilmektedir.

Uluslararası Elektroteknik Komisyonu(IEC)
Uluslararası Elektroteknik Komisyonu özellikle elektrik,elektronik ve bunlarla ilgili teknolojiler konusunda bütün uluslararası standartları hazırlayan küresel bir organizasyondur.

Avrupa Standardizasyon Komitesi  (CEN)

Avrupa Standardizasyon Komitesi ,Avrupa Uyumlaştırılmış EN standartlarını hazırlayıp yayınlayan bir kuruluştur.

Uluslararası Standardizasyon Organizasyonu(ISO)

Uluslararası Standardizasyon Komitesi,dünyadaki birçok standardı hazırlayıp yayınlayan uluslararası bir kuruluştur.

Top