CE İşareti

Avrupa Birliği üyesi ülkelerde satılan veya devreye alınan AB Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamındaki her hangi yeni bir ürün CE İşareti taşımak zorundadır. 
Ürüne iliştirilen CE İşaretiyle birlikte üretici ürününün ilgili Yeni Yaklaşım Direktifinde belirtilen temel sağlık ve emniyet koşullarını sağladığını beyan eder.
Avrupa direktifleri oldukça geniş kapsamlı fakat ayni zamanda yasal direktiflerdir.AB üyesi ülkeler bu direktiflere uymak zorundadır. Yeni Yaklaşım Direktiflerinin temel amacı AB üyesi ülkelerde serbest ticaretin sağlanması ,AB vatandaşlarının can ve mal güvenliğinin yüksek oranda tesis edilmesidir..Yeni Yaklaşım Direktifleri ülkemizde Yeni Yaklaşım Yönetmelikleri olarak resmi gazetede yayınlanmış,böylelikle 2003 yılından itibaren CE İşareti ülkemizde de yasal mecburiyet olarak yürürlüğe girmiştir.

Avrupa Teknik Mevzuatının Geçmişi
Avrupa 1975 yılından itibaren üye devletler içinde malların serbest dolaşımıyla ilgili çalışmaktadır.Bu tarihten itibaren yürürlükte olan direktifler birçok ürüne yönelikti.1985 yılında Avrupa Komisyonunun yayınladığı bir direktifle Yeni Yaklaşım direktifleri belirlendi ve böylelikle birçok ürün grupları bu direktif kapsamları içinde yer aldı.Yeni Yaklaşım direktiflerinde istenen minimum sağlık ve emniyet koşullarının sağlanmasıdır.Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamındaki ürünler,Avrupa Birliği üyesi ülkelere satılmadan once minimum sağlık ve emniyet koşullarının sağlandığının belgelenmesi gerekmektedir. Bu koşulları sağlamayan ürünler söz konusu direktiflere uygun ürünler değildir.AB Teknik mevzuatında bu tür uygunsuzlukların önlenmesi için yasal müeyideler bulunmaktadır.

Minimum sağlık ve emniyet koşulları
Minimum sağlık ve emniyet koşullarının sağlanmasında üreticiler veya AB üyesi ülkedeki temsilcileri sorumludur.Üreticiler her zaman için bunu ispat etmekle yükümlüdürler.
Uyumlaştırılmış EN standartları
Bazı durumlarda üreticiler ,ilgili Yeni Yaklaşım Direktiflerinde belirtilen minimum sağlık ve emniyet koşullarını sağlamak amacıyla Avrupa standardlarını (EN ler) kullanabilirler .EN standartları Avrupa Standardizasyon Komitesi tarafından hazırlanmaktadır.Avrupa Komisyonu tarafından Kabul edildikten sonra Uyumlaştırılmış EN standardı olarak yayınlanmaktdır. 
Bir ürünle ilgili CE İşaretlemesi uygunluk değerlendirmesi çalışmaları yapılırken üretici veya yetkili temsilcisi aşağıdakilere dikkat etmelidir.


• Ürün hangi Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamındadır? 
• Ürünün bu direktifler kapsamında minimum sağlık ve emniyet koşulları nasıl sağlanmalıdır? 
• Uygunluk değerlendirme çalışmalarında hangi modül kullanılmalı?Onaylanmış veya Yetkilendirilmiş Kuruluş gerekli mi? 
• Ürünle ilgili Uyumlaştırılmış EN standard var mıdır?Bu standarda uygunluk nasıl sağlanmalıdır.? 
• Eğer ürünle ilgili bir Uyumlaştırılmış EN standardı mevcut değilse direktiflere uygunluk nasıl sağlanmalı ve minimum sağlık,emniyet koşulları nasıl yerine getirilmelidir.


İlave milli şartlar
Avrupa Birliği üyesi ülkeler CE işaretli bir ürünün Avrupada veya kendi ülkesinde serbest dolaşımına engel olamazlar,ayni şekilde Yeni Yaklaşım Direktifine ilave olarak kendi ülkesindeki milli şartların da sağlanmasını talep edemezler,çünkü bu şartlar CE işaretlemesi çalışmalarında ilgili Yeni Yaklaşım Direktifinde belirtilmektedir.Fakat bazı durumlarda Yeni Yaklaşım direktifi her hangi bir ürünü kapsamayabilir .Bu durumda üye devlet insan ve hayvan sağlığını korumak amacıyla kendi milli mevzuatına uygulayabilir.Bazı hallerde ürün Yeni Yaklaşım Direktifine uygun olduğu ve üzerine CE İşareti iliştirildiği halde bile bazı üye ülkeler ilave şartlar talep etmektedirler
.

Onaylanmış Kuruluş
Onaylanmış Kuruluşun atanması üye devlet tarafından yapılır.Bu atama Avrupa Komsiyonuna bildirilir.Komsiyon Üye devletin atadığı Onaylanmış Kuruluşu Kabul ettiği takdirde Avrupa Topluluğu Resmi Gazetesinde yayınlayarak Onaylanmış Kuruluş olarak görevlendirir.Onaylanmış Kuruluş listelerini gösteren Avrupa Toplulukları Resmi Gazete tarih ve numarası 12 Aralık 2003 No:C302 dir.

Onaylanmış Kuruluş,Komisyon tarafından onaylandığı ilgili Yeni Yaklaşım Direktiflerinin ilgili kısımlarında bilgi,tecrübe ve altyapıya sahip bağımsız kuruluşlardır.

Top