Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliğine göre testler nelerdir?

2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliği(GAR) kapsamındaki gazlı cihazların ilgili AB varış ülkesi ve gaz kategorilerine göre ilgili EN standartları kapsamında EN437 de belirtilen belgeli test gazları kullanılarak ve istenilen süre ve şartlarda çalıştırılarak test edilmesi gerekir.Yani testlerinin bu standartlarda istenilen şartlarda çalıştırılarak ,yakılarak yapılması gerekir.

Bir gazlı cihazda en önemli konulardan biri cihazın düzgün ve emniyetli bir şeklide yanmasıdır.Gazlı cihazlar çalışması sırasında CO ve CO2 gibi yanma atıkları meydana getirirler.Bunlar dikkate edilmezse çevre ve insan sağlığı bakımından çok tehlikeli durumlara sebebiyet verebilirler.Bundan dolayı yanma testlerinin büyük bir titizlikle ve standartlara uygun olarak yapılması gerekir

2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliği 3. bölümünde İktisadi İşletmecilerin yükümlülükleri belirtilmektedir

GAR yönetmeliğine göre İktisadi İşletmeciler aşağıdaki gibidir

1-İmalatçılar

2-Yetkili Temsilciler

3-İthalatçılar

4-Dağıtıcılar

Avrupa Birliği üyesi ülkelerde başta imalatçı olmak üzere gaz yakan cihazdan,bu cihazı AB üyesi ülkeye pazarlayan yetkili temsilci,ithalatçı ve dağıtıcı sorumludur.Kimse bu sorumluluğu üçüncü taraflara yükleyip,sorumluluktan kaçamaz

İşinizi kesinlikle şansa bırakmayınız ve gazlı cihazlarınızın GAR yönetmeliğne ve diğer ilgili yönetmeliklere ve EN standartlarına uygun olarak test edildiğinden emin olunuz.

Top