Gaz yakan cihazlar yönetmeliği

Gaz Yakan cihazlar 2016/426/AB Yönetmeliği(GAR) kapsamındaki gazla çalışan cihazlara bu yönetmeliğe uygun olarak ilgili EN standartlarına uygun test cihazlarıyla ve EN437 de ifade edilen test gazları kullanılarak test edildikten sonra yönetmelik gereklerine uygun olarak CE işareti iliştirilmelidir

2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlar yönetmeliği kapsamında olan gazla çalışan cihazlar bu yönetmelik kapsamında olduğu gibi üzerinde kullanılan bileşenler veya sistemler nedeniyle 2014/35/AB Alçak Gerilim Yönetmeliği(LVD) ve 2014/30/EU Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi(EMC) veya ilave diğer yönetmelik veya direktiflere tabi olabilirler.Bu durumda gazla çalışan cihazların bütün ilgili yönetmelik şartlarını sağlaması gerekir.

Gazl çalışan cihazın test ve belgelendirilmesinden doğrudan üretici sorumludur.Üretici bu sorumluluktan kaçamaz veya sorumluluklarını başkassına devredemez.

Üreticinin gazla çalışan cihazın tasarımını,imalatını ve teknolojisini bilmesi ve buna göre test ve belgelendirmesini doğru bir şeklide yapması gerekir.

Gaz Yakan cihazın risk analizleri cihazdaki ilgili yönetmelikler dikkate alınarak toplam olarak yapılmalıdır

Gazla çalışan cihazlarda diğer önemli bir konu da testlerin ilgili standartlara uygun olarak,doğru test cihazları kullanılarak ve EN437 standardına uygun olarak test gazlarıyla ilgili AB varış ülkesi Gaz kategorisi ve gaz basıncına göre standartlarda belirtilen sürelerde çalıştırılarak yapılmasıdır.

Top