GAZ YAKAN CİHAZLAR CE BELGELENDİRMESİ

Gaz yakan cihazlar, 2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliği(GAR) kapsamında olduğu halde,üzerinde kullanılan bileşenler ve sistemler nedeniyle 2014/35/EU Alçak Gerilim Direktifi(LVD) ve 2014/30/EU Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi(EMC) veya ilave başka direktif veya yönetmelik kapsamında olabilirler.Bu durumda bu tür gazlı cihazların bütün ilgili direktif veya yönetmelik şartlarını sağlaması gerekir.

Gaz yakan cihazlarda Uygunluk Değerlendirme çalışmaları yapılırken test ve belgelendirmenin doğru bir şeklide yapılması büyük önem taşımaktadır

Risk analizleri bir bütün olarak ele alınmalı ve cihazdaki toplam riskler değerlendirilmelidir

Üreticiler gazla çalışan GAR yönetmeliği kapsamındaki cihazlarınnın Avrupa Birliği üyesi ülkenin Gaz kategorisine ve basıncına göre EN437 standardına uygun belgeli test gazları kullanarak ve ilgili standartlarda belirtilen şartlara ve sürelere uygun olarak test edildiğinden emin olmalıdır.CE belgelendirme çalışmalarında bütün sorumlu üreticidir.

Gazla çalışan GAR yönetmeliği kapsamındaki gazlı cihazlar doğru tesis edilip işletmeye alınmadığında,hijyen şartları dikkate alınmadığında,bakım ve servisi kullanma kılavuzuna uygun olarak yapılmadığında birçok kazalara ve tehlikeli durumlara sebebiyet verebilirler

Bütün üreticiler test ve belgelendirmenin doğru bir şeklide yapılmasından sorumludurlar

Top